Beyaz bostonun tarihcesi

Baston yüzyıllar boyunca körler tarafından kullanılmış olan bir araçtır. Ancak bugünkü bildiğimiz ilk baston kaza sonucu gözlerini kaybetmiş olan James
Biggs adlı bir fotoğrafçı tarafından 1921 yılında Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilmiştir. James Bidds motorlu taşıtlardan kendini korumak için
sürücülerin görebilmesi için bastonunu beyaza boyamaya karar verdi. Ancak 1931 yılına kadar beyaz baston topluma mal olan yaygın bir uygulama değildi.
Şubat 1931'de Fransa'da Guilly D'herbemont adlı bir kişi ilk defa körlerin katıldığı ulusal beyaz baston hareketi olarak bir kampanya başlattı. Bu kampanya
Rotari kulüp tarafından İngiltere'de de başlatıldı. Mayıs 1931'de BBC Radyosu beyaz bastonun uluslararası düzeyde körleri temsil eden bir sembol olarak
kabul edilmesini önerdi.
Bir kısım Lions kulüp üyeleri 1930 yılında siyah bastonun sürücüler tarafından görülemediği için beyaz renge boyanmasına karar verdiler ve 1931 yılında
Uluslararası Lions kulübü ABD'de körler arasında beyaz baston kulanımını yaygınlaştırmak amacıyla ulusal bir program başlattı. Körlerin bastonla güven
içinde seyahat hakkını öngören ilk yasal düzenleme ABD'de 1930 yılında gerçekleştirildi.
İkinci dünya savaşı sonunda Amerika'lı kör gazilerin ülkelerine dönmesinden sonra bastonun önemi daha da arttı. Bu süreçte Doktor Richard Hoover bağımsız
hareket ve mobilite eğitimine uygun bir baston modeli geliştirdi.
Amerikan Ulusal Körler Federasyonu 6 Temmuz 1963 genel kurulunda 15 Ekim'in bütün eyalet yönetimlerince Beyaz Baston Güvenlik Günü olarak kabul edilmesi
için çağrıda bulunulması kararlaştırıldı. 6 Ekim 1964 yılında ABD Kongresi ve Senatosunun 753 sayılı ortak kararıyla devlet başkanına her yılın 15 Ekim
gününü Beyaz Baston Güvenlik Günü olarak ilan etmesi konusunda yetki verdi. ABD Cumhur başkanı Lyndon B. Johnson bu karara dayanarak her 15 Ekim'in tören
ve etkinliklerle Beyaz baston güvenlik günü olarak kutlanması, beyaz bastonun önemi üzerinde durulması için bir genelge yayınladı.

(Halil Köseler)