• Üye Girişi:
Toplam 3 sonuçtan 1 ile 3 arasındakiler gösteriliyor.
 1. #1
  SÜVARİ
  Misafir

  Standart 2005 KPSS de sorulmuş eğitim bilimleri soruları

  2005 KPSS de sorulmuş eğitim bilimleri soruları

  EĞİTİM BİLİMLERİ
  GELİŞİM PSİKOLOJİSİ
  1. Bir sip: “0-1 yaş arası, çocuğun temel güven duygusunu kazanması gerekir. Bu dönemde temel güven duygusu kazanılmadığı takdirde, daha sonra kazanılması güçtür.” demektir.
  Bu sip hangi gelişim ilkesini vurgulamaktadır?
  A) Gelişim nöbetleşedir
  B) Gelişim genelden özeledir
  C) Gelişimde kritik dönemler vardır
  D) Gelişim baştan ayağadır
  E) Gelişimin belli aşamaları vardır
  (Cevap C)


  2. Ahmet önceleri bütün basketbolcülerin uzun boyla olduğunu düşünmektedir. Sonraları ise kısa boylu bir basketbol oyuncusu görmüş ve genelde uzun boylu olmalarına rağmen kısa boylu basketbolcü olabileceğini de anlamıştır.
  Ahmet’in önceki ve sonraki düşünceleri aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?
  A) Özümleme-özümleme
  B) Özümleme-uyumsama
  C) Uyumsama-dengeleme
  D) Dengeleme-uyumsama
  E) Örgütleme-özümleme
  (Cevap B)

  3. 4 yaşındaki Ayşe oyuncak bebeği balkonda kaldığı için üşüdüğünü ve hastalandığını düşünerek oyuncak bebeği içeri almıştır.
  Ayşe'nin bu davranışı Piaget’nin bilişsel gelişim açısından hangi kavramla açıklanır?
  A) Canlandırmacılık
  B) Sembolik oyun
  C) Tepki
  D) İçselleştirme
  E) Ben merkezcilik
  (Cevap )

  4. Çevresel etkilere maruz kalmadan türe özgü organizmadaki biyolojik gelişim sürecine ne denir?
  A) Doguştan donanım
  B) Olgunlaşma
  C) Hazırbulunuşluk
  D) Gelişme
  E) Gelişim
  (Cevap B)
  5. Bir çocuk okula geldiği aynı yoldan eve dönebiliyor.
  Piaget’e göre bu çocuk hangi dönemdedir?
  A) İşlem öncesi
  B) Somut işlemler
  C) Soyut işlemler
  D) Duyusal motor
  E) İşlem sonrası
  (Cevap B)

  6. “Seni dolandırmayan birini sen de dolandırmamalısın” Kohlberg’in ahlak gelişiminde hangi evreye denk gelir?
  A) Ceza ve itaat
  B) Kontaks ve toplumsal yasa
  C) Evrensel ahlak ilkeleri
  D) Karşılıklılık
  E) Araçsal ilişkiler eğilimi
  (Cevap E)

  7. Aşağıdakilerden hangisi işlem öncesi dönemdeki çocuğun ben merkezci olduğunu gösterir?
  A) Arkadaşlarıyla oynaması
  B) Kendisinin sevdiği yemeği arkadaşının da sevdiğini düşünmesi
  C) Nesneleri işlevleri dışında kullanması
  D) Bebeği düştüğünde canının acıdığını düşünmesi
  E) Tek yönlü sınıflama yapabilmesi
  (Cevap B)

  8. Dersleri çok iyi olmayan ilköğretim 3. Sınıf öğrencisine öğretmeni; “senin ilerde başarılı olabileceğini biliyorum” demiştir. Öğretmenin bu sözü ile Erikson’un hangi gelişim dönemi vurgulanmıştır?
  A) Güvene karşı güvensizlik
  B) Bağımsızlığa karşı utanma ve şüphecilik
  C) Girişkenliğe karşı suçluluk
  D) Kimlik kazanmaya karşı rol karmaşası
  E) Başarıya karşı aşağılık duygusu
  (Cevap E)

  9. Karşılaştığı bir kaza sırasında karşılaşılan kişinin sosyal statüsüne bakmaksızın kurtarılacak kişinin hayati önem derecesini göze alan kişi hangi ahlak girişimi dönemindedir?
  A) Evrensel ahlak
  B) Saf çıkarcı eğilim
  C) Kişilerarası uyum
  D) Ceza ve itaat eğilimi
  E) Sosyal sözleşme eğilimi
  (Cevap A)

  10. Aşağıdakilerden hangisi Vygotsky’nin eğitim ile ilgili görüşlerinden birisi değildir?
  A) Çevrenin insan üzerindeki etkisini önemser
  B) İşbirlikçi öğrenmeyi savunur
  C) Sosyal çevreyi önemser
  D) Öğrencinin bilişsel gelişiminin esas kaynağı kişisel sip süreçlerdir
  E) Sosyolojik süreçleri önemser
  (Cevap D)

  11. Aşağıdakilerden hangisi kritik dönemin özelliğidir?
  A) Belli öğrenme yaşantılarını gerektirir
  B) Gelişim bu dönemlerde yavaşlar
  C) Bilişsel gelişim alanının ön plana çıktığı bir dönemdir
  D) Duyuşsal öğrenmelerin ağırlık kazandığı bir dönemdir.
  E) Çevresel uyarıcı ve olayların çocuğun gelişim ve öğrenmesi üzerinde daha kuvvetli etkiye sahiptir
  (Cevap E)

  12. Ayşe hanım kızına hiçbir kısıtlama getirmiyor ve hiçbir şeyine karışmıyor. Ayşe hanımın bu davranışını aşağıdakilerden hangisi açıklar?
  A) Demokratik tutum benimsemiş
  B) Aşırı koruyucu tutum benimsemiş
  C) Kızını hiç sevmiyor.
  D) Çocuk yetiştirmede izin verici tutumu benimsemiştir.
  E) Aşırı cezalandırıcı tutum benimsemiştir
  (Cevap D)


  ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ
  1. Yemek masasının etrafında dolaşan köpeğe, yemek yiyen çocuklar bazen yediklerinden vermektedir. Bir gün anneleri etrafı kirletiyorsunuz diye kızınca bir daha köpeğe yiyecek vermezler.
  Bu durumda köpek nasıl tepki gösterir?
  A) Bir daha yiyecek istemez
  B) Önceleri yiyecek isteme davranışı artar sonra söner. vs.
  C) Çocukların gitme olasılığı artar
  D) Annenin yanına gider
  E) Köpek yemek isteme davranışından vazgeçer
  (Cevap B)


  2. “Topu yatağının altına kaçan çocuk diğer oyuncaklarını topa çarptırarak topu çıkarmak istemiş başaramamış birkaç yol daha denemiş başaramamış. Sonra uzaktan kumandalı arabasıyla topu yönlendirerek çıkarabileceğini keşfetmiştir.”
  Yukarıda anlatılan parçada çocuğun topunu yatağının altından çıkarmayı öğrenmesi ne tür bir öğrenmedir?
  A) Kavrama
  B) Bilgiyi işleme
  C) Deneme yanılma yoluyla öğrenme
  D) Edimsel öğrenme
  E) sip koşullanma
  (Cevap A)


  3. Telefon numarasını arkadaşına söylerken tek tek değilde, 325 46 33 gibi numaraları gruplandırarak söylemek aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırır?
  A) Hatırda tutma
  B) Hafızaya kaydetme
  C) Kısa süreli bellek
  D) Uzun süreli bellek
  E) Ezberleme
  (Cevap A)

  4. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranış değildir?
  A) Çocuğun sınavda karşılaştığı bir matematik problemini çözmesi
  B) Çocuğun ezberlediği şiiri yıl sonu müsameresinde okuması
  C) Ahmet’in boş vakitlerinde kitap okuması
  D) Veli’nin arkadaşlarının yanında sigara içmesi
  E) Ayşe’nin rahatsızlanıp ateşi çıktığında huzursuzluk ve mızmızlık davranışları sergilemesi

  (Cevap E)


  5. Evde yemeğini bitirmeden kalkan Selim anaokuluna gittiğinde öğretmenin yemeğini bitirmeden kalkan arkadaşını azarladığını görüyor ve anaokulundayken yemeğini bitirmeden kalkmıyor ama eve gelince yine yemeğini bitirmeden kalkıyor.
  Selimin bu davranışı aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?
  A) Genelleme
  B) Ayırt etme
  C) Koşullu tepki
  D) Koşulsuz tepki
  E) Alışkanlık
  (Cevap B)

  6. Bir aslana merdivenin başına oturmaya öğretmek isteyen bakıcı önce aslan ilk merdivene çıktığında sonra 2. sonra 3. vs. sonra en üste çıkıp oturduğunda et vermiştir.
  Bakıcının kullandığı yöntem hangisidir?
  A) Kademeli yaklaşma
  B) Modelden öğretme
  C) sip koşullandırma
  D) Sistematik duyarsızlaştırma
  E) Simgesel pekiştirme
  (Cevap A)


  7. Çocuk eğitiminde premack ilkesini benimseyen bir baba aşağıdakilerden hangisini söylerse premack ilkesine uygun olur?
  A) Dersini bitirirsen bilgisayardan oyun oynayabilirsin
  B) Televizyon izledikten sonra dersini çalışmalısın
  C) Önce matematik ödevlerini yap sonra kitap oku
  D) Meyve mi yersin yoksa tatlı mı
  E) Yaramazlık yaparsan seni parka götürmem
  (Cevap A)

  8. Öğretmen öğrencilerine bir soru sormuş ve öğrenciler parmaklarını kaldırmıştır. Bir öğrenciye söz vermiş ve sorunun yanıtını almıştır. Bunun üzerine öğretmen öğrenciye ve elini kaldıran öğrencilere teşekkür etmiştir.
  Öğretmenin teşekkür etmesi ne ile açıklanabilir?
  A) Sürekli pekiştirme
  B) Sabit aralıklı pekiştirme
  C) Değişken oranlı pekiştirme
  D) Değişken aralıklı
  E) Sabit oranlı pekiştirme
  (Cevap )


  9. Bir öğretmen sınıfta olumlu bir davranış geliştirmek istiyor. İstediği davranışı pekiştirmek ve kalıcılığını sağlamak için öğretmen hangisini yaparsa en doğru olur?
  A) Öğretene kadar sürekli, sonra aralıklı pekiştirirse
  B) Davranışı sürekli pekiştirmeli
  C) Sadece doğru davranışı pekiştirmeli
  D) Doğru davranışı belirli zaman aralıklarıyla pekiştirmeli
  E) Davranışı öğrencinin beklemediği zamanlarda sürpriz olarak pekiştirmelidir.
  (Cevap A)
  10. Cezaya alternatif olarak kullanılabilecek aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Olumsuz pekiştirme
  B) Aralıklı pekiştirme
  C) Ortamı değiştirme
  D) Olumlu pekiştirme
  E) Olumsuz davranışları görmezden gelme
  (Cevap E)


  11. Boş zamanlarında otobüs terminalinde dolaşmayı seven bir kişi bir gün iş gereği bir ile gitmesi gerektiğinde doğruca o ile giden otobüs yazıhanesine gitmiştir. Bu ne tür öğrenme?
  A) Kavrama yoluyla
  B) Gizil öğrenme
  C) Sosyal öğrenme
  D) Deneme yanılma yoluyla öğrenme
  E) Edimsel öğrenme
  (Cevap B)

  12. Elindeki yap bozu şekil ilişkisine göre değil de rasgele yerleştirmeye çalışan bir kişi ne yapmaktadır?
  A) Deneme-yanılma
  B) Kavrama
  C) Gizil öğrenme
  D) Modelden öğrenme
  E) Edimsel koşullanma
  (Cevap A)
  13. Aşağıdakilerden hangisi modelden öğrenilemez?
  A) Özgün bir beste yapabilme
  B) Araba kullanabilme
  C) Müzik aleti çalabilme
  D) Çocuğun kalemi tutması
  E) Kitap okuma alışkanlığı kazanma
  (Cevap A)

  14. Babasından sürekli dayak yiyen bir çocuğun şiddet yanlısı olması hangi tür öğrenmedir?
  A) Gözleyerek
  B) Modelden
  C) Gizil
  D) sip koşullanma
  E) Edimsel koşullanma
  (Cevap B)

  15. Ali öğretmen arkadaşına öğrencilerin büyük bir bölümünün matematik dersinde öğrendikleri integral konusunun pratikte nasıl kullanıldığına ve hangi amaca yönelik olduğuna ilişkin fikirlerinin bulunmadığını söyler.
  Bu durumda önceden öğrenildiği halde gerekli durumda kullanılmayan bilgi hangisidir?
  A) Durağan B) Yanlış
  C) sip D) Olgunlaşmamış
  E) Transfer
  (Cevap E)


  16. Bir öğretmen davranışın öğretilmesinde değişken oranlı pekiştirme kullanmaktadır. Fakat her seferinde pekiştireci değiştirmektedir.
  Öğretmenin pekiştireci her seferinde değiştirmesinin amacı ne olabilir?
  A) Öğrenciyi aynı pekiştirece alıştırmamak
  B) Hangi pekiştirecin daha etkili olduğunu belirlemek
  C) Aynı pekiştirece bağlı kalmamak
  D) Pekiştirecin değil pekiştirme tarifesinin etkililiğini ortaya çıkarmak
  E) Öğrenci özelliklerine uygun pekiştireci bulmak
  (Cevap A)

  17. Soğukta kalınca da yüzümüz kızarır, bir şeyden utanınca da yüzümüz kızarır.
  Bu iki durum sırasıyla hangi durumlara örnektir?
  A) Koşullu uyarıcı - Koşulsuz uyarıcı
  B) Koşulsuz uyarıcı - Koşullu uyarıcı
  C) sip-edimsel
  D) Koşullu tepki- koşulsuz tepki
  E) Koşulsuz tepki- koşullu tepki
  (Cevap )

  18. İlköğretim 5. sınıfta okuyan Ayşe, sip babasından izin almadan arkadaşlarına ödünç veriyor. sip arkadaşının birindeyken bozuluyor. Babası Ayşe’ye “sip arkadaşlarına verirsen böyle olur” diyor. Daha sonra Ayşe sip arkadaşlarına vermiyor.
  Ayşe’nin bu davranışı aşağıdaki gelişim kavramlarından hangisiyle açıklanabilir?
  A) Ceza
  B) Olumsuz pekiştireç
  C) Olumlu pekiştireç
  D) Transfer
  E) Sönme
  (Cevap B)

  19. Ayşe evde yaramazlık yaptığı zaman annesi tarafından hiçbir tepki görmemektedir ve her istediği yerine getirilmektedir. Ana okulunda ise Ayşe’nin bu davranışı öğretmeni tarafından dikkate alınmamaktadır.
  Yukarıdaki paragraftaki davranışlar aşağıdaki eşlemelerden hangilerine örnektir?
  A) Genelleme-ayırt etme
  B) sip koşullanma- ayırt etme
  C) Genelleme- sönme
  D) Ayırt etme- sönme
  E) Sönme- ayırt etme
  (Cevap C)


  20. Aşağıdakilerden hangisi bilişsel öğrenmenin temel özelliğidir?
  A) Zihinsel işlevler daha çok kullanılır
  B) Zihin kas kontrolünü gerektirir
  C) Öğrencinin ilgi ve tutumlarını kapsar
  D) Öğrencinin güdü düzeyi ile ilgilidir
  E) Fiziksel becerilerini ilgilendirir
  (Cevap A)

  21. Bir alanda öğrenilmiş bilgi ve becerilerin bir başka alandaki öğrenmeyi kolaylaştırmasına ne denir?
  A) Genelleme B) Bilişsel öğrenme
  C) Negatif transfer D) Zihinde canlandırma
  E) Olumlu aktarma
  (Cevap E)
  22. Mert okula yeni başlamıştır. Fakat okulda öğretmeni ile anlaşamamış ve bir takım olumsuzluklar yaşamıştır. Mert’te bir süre sonra okul korkusu oluşmuş ve okula gitmek istememiştir.
  Mert’te okul korkusunun oluşmasını ne ile açıklayabiliriz?
  A) Edimsel koşullanma
  B) Sosyal öğrenme
  C) Gizil öğrenme
  D) Kavrama yoluyla öğrenme
  E) Tepkisel koşullanma
  (Cevap E)
  23. Aşağıdakilerden hangisi sip (tepkisel) koşullanmaya örnektir?
  A) Bir yemeğin görüntüsünün mide bulandırması
  B) Derse zamanında gelme
  C) Ödevlerini sadece öğretmenin kontrol ettiği günler yapma
  D) Matematik problemi çözme
  E) Haritaya bakarak yol bulma
  (Cevap A)
  24. Yanıp sönen ışık ilk başlarda bireylerde herhangi bir tepkiye neden olmamaktadır. Bir müddet sonra ise koşullama gerçekleştirilmiş ve kişinin yanıp sönen ışığa tepki vermeye başladığı görülmüştür. Yanıp sönen ışık göz kırpma tepkisini ortaya çıkarmaya başlamadan önce ne tür bir uyarıcıdır?
  A) Koşullu uyarıcı B) Koşulsuz uyarıcı
  C) Koşullu tepki D) Nötr uyarıcı
  E) Koşulsuz tepki
  (Cevap D)
  25. Aşağıdakilerden hangisi sönmeyi sağlar?
  A) Davranıştan sonra koşullu uyarıcı verilmesi
  B) Koşullu uyarıcıya benzer nitelikte uyarıcılar verilmesi
  C) Koşulsuz uyarıcının bir süre tek başına verilmesi
  D) Koşullu uyarıcının koşulsuz uyarıcı ile aynı anda verilmesi
  E) Koşullu uyarıcının bir süre koşulsuz uyarıcı olmaksızın tek başına verilmesi
  (Cevap E)
  26. Bir öğretmen öğrencilerinin ödevlerini bazen iki hafta bazen de 3 haftada bir kontrol etmektedir. Öğretmen hangi pekiştirme tarifesini kullanmaktadır?
  A) Sürekli pekiştirme
  B) Değişken oran aralıklı
  C) Sabit zaman aralıklı
  D) Değişken zaman aralıklı
  E) Sabit oran aralıklı
  (Cevap D)
  27. Bir öğretmen öğrencilerinin istenmeyen davranışlarını önlemek için onların sevdiği bir durumdan mahrum bırakabilir. Bu durumu açıklayan örnek aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Ders çalışamadığı için müziğin sesini kapatmak
  B) Ödevleri her gün kontrol etmek
  C) Sessiz duran sınıfı bahçeye çıkarmak
  D) Gürültü yapan öğrenciler için istedikleri arkadaşlarıyla oturma uygulamasını bir süre durdurmak
  E) Ödevlerini bitirenlerin resim yapmalarına izin vermek.
  Ortama konulduğunda Ortamdan çıkarıldığında
  Olumlu pekiştireç Olumlu pekiştirme Ceza
  Olumsuz pekiştireç Ceza Olumsuz pekiştirme
  Tablo: N.Senemoğlu, Gelişim Öğrenme ve Öğretim, S:152
  (Cevap D)

  28. Çocukların çizgi film kahramanları gibi davranmalarını hangi öğrenme yaklaşımı ile açıklayabiliriz?
  A) sip koşullanma
  B) Edimsel koşullanma
  C) Gizil öğrenme
  D) Model alma yoluyla öğrenme
  E) Kavrama yoluyla öğrenme
  (Cevap D)

  29. Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme yaklaşımında modelin özellikleri arasında yer almaz?
  A) Modelin gerçek yada hayali olması
  B) Öğrenenin fiziksel beceri yetersizliği
  C) Modelin benzer olması
  D) Modelin sonucunun etkili olması
  E) Modelin yüksek statülü oluşu
  (Cevap B)

  ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
  1. Sınıfın aritmetik ortalamasına göre değerlendirme yapan bir öğretmen hangi tür değerlendirme kullanmaktadır?
  A) Mutlak
  B) Bağıl
  C) Tanılayıcı
  D) İzleme değerlendirme
  E) Düzey belirleyici
  (Cevap B)
  2. Aşağıda belli bir öğrenci grubunun bir sınavda aldığı puanlar ve frekansları verilmiştir
  Puan frekans
  0-5 3
  5-10 5
  10-15 9
  15-20 5
  20-25 3
  Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki bilgilere ait grafiktir.
  (Cevap C)

  3. Aşağıdakilerden hangisi bir olasılık değeri olamaz?
  A) 1/4
  B) 2/4
  C) 1/3
  D) 4/3
  E) 8/9
  (Cevap D)

  4. Bir dağılımdaki bütün frekanslar birbirine eşitse aşağıdakilerden hangisini bulamayız?
  A) Medyan
  B) Mod
  C) Standart sapma
  D) Aritmetik ortalama
  E) Ranj
  (Cevap B)

  5. Aşağıdakilerden hangisinin güvenirliği fazladır?
  A) Kısa cevaplı 10 soru
  B) Boşluk doldurmalı 25 soru
  C) Doğru yanlış 50 soru
  D) 3'er şıklı 25 soru
  E) 5'er şıklı 50 soru
  (Cevap E)

  6. Yabancı dil sınavı yapılıyor bunda hangisinin olması geçerliliğin kanıtıdır?
  A) İyi bilenlerin doğru cevaplaması
  B) Değişik yapıda soruların sorulması
  C) Güç soruların bulunması
  D) Üst düzey hedefleri yoklayan sorular olması
  E) Cevaplamak için şans başarısının az olması
  (Cevap A)

  7. Yukarıdaki grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  A) Ranj aynı mod farklıdır
  B) Modları aynı, ranjları farklı
  C) Ortalama aynı mod farklı
  D) Standart sapma aynı.ranj aynı
  E) Ortalama farklı, mod aynı
  (Cevap )  8.
  1. Bu sütunun grafiğinde gösterilen puanların aritmetik ortalaması
  2. Ortalama, ortanca ve Sx hangisi bir değişim ölçüsü
  3. Eğitim, toplumda “hoşgörü kültürünün“ gelişmesini hangi yönlerde ve nasıl etkileyebilir? (Etik değerlerle ilgili olarak açıkla )
  4. Sevgi nedir?
  5. Sonuçları zeka bölümü olarak ifade edilen zeka testleri hangi ölçek türünde ölçme araçlarıdır?
  Bu sorulardan kaçıncısıyla ölçülen zihinsel süreç diğerlerinden daha üst düzeydedir?
  CEVAP : 3


 2. #2
  SÜVARİ
  Misafir

  Standart

  ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
  1. Dersi anlatırken tümdengelimin metodunu uygulayan bir öğretmen aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olabilir?
  A)
  B)
  C)
  D)
  E)
  (Cevap )

  2. Öğretmen yetiştirmede kullanılan bir tekniktir. Öğretmen eğitiminde teorik bilgilere ağırlık vermeyi değil, kuramsal çalışmalarla uygulamalı çalışmaları birleştirerek etkili uygulamalar yapmayı amaçlamaktadır.
  Yukarıda anlatılan öğretim yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Mikro öğretim
  B) Sosyal öğrenme
  C) Panel
  D) Bilgisayar destekli öğretim
  E) Programlı öğretim
  (Cevap A)

  3. Aşağıdaki oturma düzenlerinden hangisinde öğrenci işbirliğinin daha fazla olması beklenir?
  A) Tam Daire
  B) Yarım daire
  C) Sıralı düzen
  D) Küme
  E) Karışık düzen
  (Cevap D )

  4. Sınıf kurallarını belirlemede öncelikle hangisi yapılmalıdır?
  A) Açık, net ve kesin olmalıdır
  B) Öğrencinin isteğiyle hazırlanmalıdır
  C) Olumsuz ifadelerin yer almasına
  D) Öğretmen tarafından belirlenmelidir
  E) Kısa ve öz olmasına
  (Cevap A)

  5. Birbirinden farklı özelliklere sahip, öğrenme hızları farklı öğrencilerin bulunduğu ve teknik yönden çok gelişmiş imkanlara sahip bir okulda öncelikle hangi öğretim yöntemi kullanılmalıdır?
  A) Yapılandırmacı
  B) Proje tabanlı
  C) Bilgisayarlı öğretim
  D) Drama
  E) Tam öğretim
  (Cevap B)

  6. Aşağıdakilerden hangisi öğrenme stratejilerinden değildir?
  A) Okuma-anlatma
  B) Olumlu aktarma
  C) Aralıklı-toplu öğrenme
  D) Bütün ve parça
  E) Önceden bilinenlerle ilişkilendirme
  (Cevap )

  7. Bloom’a göre hangisi öğrenciyi etkileyen dış koşul değildir?
  A) Dönüt B) Ön koşul öğrenmeler
  C) Pekiştirme D) Düzeltme
  E) İşaret ve açıklama
  (Cevap B)

  8. Aşağıdakilerden hangisi eğitimde kullanılmak üzere hazırlanan bilgisayar yazılımlarında bulunması gereken özelliklerden biri değildir?
  A) Öğretim programına içerikten daha çok ağırlık verme
  B) Öğrenci düzeyine uygun olma
  C) Anında dönüt sağlama
  D) Görsel ve işitsel açıdan zengin olma
  E) Açık ve anlaşılır olma
  (Cevap A)
  9. Sosyal beceri öğretiminde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?
  A) Altl şapkalı düşünce
  B) Beyin fırtınası
  C) Tartışma
  D) Gösterip yaptırma
  E) Drama
  (Cevap )


  10. Beceri öğretiminde kullanılan basamaklar arasında geçiş olmayan ve adım adım ilerleyen biri öğrenilmeden diğerine geçilmeyen yöntem hangisidir?
  A) Programlı öğretim
  B) Tam öğrenme
  C) Buluş yoluyla öğretim
  D) Sunuş yoluyla öğretim
  E) Gösteri
  (Cevap E)

  11. Öğretmenin aşırı koruyucu bir tutum sergilemesi sonucunda öğrencinin sürekli daha fazla onay ve yönlendirme beklemesine ne denir?
  A) İçine kapanıklık B) Serbestlik
  C) Saldırganlık D) Çekingenlik
  E) Bağımlılık
  (Cevap E)


  13. Rogers’a göre aşağıdakilerden hangisi öğretmen-öğrenci iletişimini engelleyen unsurlardan birisidir?
  A) Öğrenciyi anlamaya çalışma
  B) Yaratıcılığını geliştirecek ortamlar sunma
  C) Öğrenci merkezli öğretim yöntemleri kullanma
  D) Öğrencinin öznel dünyasını dikkate alma
  E) öğrenci üzerinde otorite kurma
  (Cevap E)

  14. Problem çözmede problemin tanımlanmasından sonraki aşama nedir?
  A) Problem durumunun değerlendirilmesi
  B) Çözüm yollarının tasarlanması
  C) Hipotezlerin ortaya konması
  D) Problemin çözümü
  E) Problem çözüm aşamalarının değerlendirilmesi
  (Cevap C)

  15. Değişik öğrenme düzeylerine sahip olan öğrencilerin bulunduğu bir sınıfta bir öğretmen petrolün damıtılması olayını işleyecektir. Okulun araç gereç açısından zengin olduğunu düşünürsek bu öğretmenin kullanacağı öğretim yolu aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Yapılandırmacılık
  B) Sunuş
  C) Çoklu zeka
  D) Bilgisayar destekli eğitim
  E) Programlandırılmış eğitim
  (Cevap )

  16. Aşağıda verilen yöntem ve felsefe akımı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
  A) İlerlemecilik- Problem Çözme
  B) İlerlemecilik - Düz anlatım
  C) Yeniden Kurmacılık- Sunuş yöntemi
  D) Esasicilik- Problem Çözme
  E) Daimicilik- Problem Çözme
  (Cevap A)

  PROGREM GELİŞTİRME
  1. Almanca dersinde öğrendikleriyle, tatilde gördüğü bir Alman turistle konuşmayı başaran Yaşar’ın yaptığı hangi düzeyde bir hedef davranış ifade eder?
  A) Hatırlama
  B) Uygulama
  C) Kavrama
  D) Değerlendirme
  E) Sentez
  (Cevap B)


  2. Eğitim felsefelerinin en reformcusundan en tutucusuna doğru sıralanışı nasıldır?
  I. Daimicilik
  II. Esasicilik
  III. İlerlemecilik
  IV. Yeniden Kurmacılık
  A) I-II-III-IV B) III-IV-I-II
  C) IV-III-II-I D) IV-III-I-II
  E) III-IV-II-I
  (Cevap C)

  3. İçerik belirleme yaklaşımlarından Bruner’in savunduğu içerik yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Doğrusal
  B) Sarmal
  C) Modüler
  D) Çekirdek
  E) Piramitsel
  (Cevap A)

  4. Eğitsel amaçların belirlenmesinde aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir?
  A) Toplumsal değer yargıları
  B) Toplumun yaşam anlayışı
  C) Bireyin geleceğe yönelik ihtiyaçları
  D) Konu alanının temelleri
  E) Toplumdaki istihdam olanakları
  (Cevap A)

  5. Türk milli eğitiminin genel hedefleri aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir?
  A) Milli Eğitim Temel Kanunu
  B) Okul yönetmeliği
  C) Ders planı
  D) Tebliğler Dergisi
  E) Müfredat Programı
  (Cevap A)

  6. I- Niçin?
  II- Nasıl?
  III- Ne kadar?
  soruları sırayla hangilerine cevap verir?
  A) Hedef-eğitim durumu-değerlendirme
  B) Eğitim durumu-değerlendirme-hedef
  C) Değerlendirme-hedef-eğitim durumu
  D) Hedef-değerlendirme-eğitim durumu
  E) Değerlendirme-eğitim durumu-hedef
  (Cevap A)

  7. Aşağıdakilerden hangisi günlük planda bulunmaz?
  A) Dersin süresi
  B) Genel hedefler
  C) Yöntem teknik
  D) Araç gereç
  E) İşlenecek konu
  (Cevap B)

  8. Hangisi program geliştirmede içerikle ilgili sorulardan değildir?
  A) Tekrar edilme özelliği
  B) Bilimsel içerik taşıması
  C) Güncel olması
  D) Hedeflerle tutarlı olması
  E) Öğrencinin ilgisini çekmesi
  (Cevap C)

  REHBERLİK
  1. “Akran danışmanı” ne demektir?
  A) Öğretmenlerin sorunlarıyla ilgilenen kişi
  B) Üst sınıftakilerin alt sınıftakilere danışmanlık yapması
  C) Ailesinin çocukla ilgilenmesi
  D) sip danışmandan alınan yardım
  E) Sınıf rehber öğretmeninin öğrenciye sunduğu danışma hizmetleri
  (Cevap )

  2. Boşanmak üzere olan öğretmen Fatma hanım bir gün sınıfındaki bir çocuğun anne-babasının boşanacağını öğrenmiştir.
  Çocuğa aşağıdakilerden hangisini söylerse kendi sorununu yansıtmamış olur?
  A) Kesin suç babandadır
  B) Yazık! Olan çocuklara oluyor.
  C) Annen üzülüyor değil mi?
  D) Sen ne düşünüyorsun
  E) Baban size bakacak mı?
  (Cevap )

  3. Danışman ve danışan arasında aşağıdakilerden hangisinin olması zorunlu değildir?
  A) İçtenlik
  B) Dinleme
  C) Güven
  D) Değerlendirme
  E) Saygı
  (Cevap D)

  4. Bir öğrenci hakkında öğrencinin durumunu ve çevresinin (ailesi, arkadaşları, diğer öğretmenler vs.) ne düşündüğü bilmek isteyen öğretmen hangi yöntemi kullanmalıdır?
  A) Portfolyo
  B) Anket
  C) Mülakat
  D) Gözlem
  E) Derecelendirme ölçekleri
  (Cevap B)

  5. Aşağıdakilerden hangisi Rehberlik Araştırma Merkezlerinin görevleri arasında değildir?
  A) Rehber öğretmenlerin stajyerliğini kaldırmak
  B) Gizil güçleri olan çocukları tespit edip toplu dosyalarını tutmak
  C) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin tespit edilmesi ve eğitsel kararlarının alınması
  D) Yıllık rehberlik program taslağını hazırlamak
  E) Rehberlik programlarının geliştirilmesi amacıyla araştırmalar yapmak
  (Cevap B)

  6. Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel işlevlerinden değildir?
  A) Sınıflandırma
  B) Önleyici
  C) Tamamlayıcılık
  D) Yönlendirici
  E) Gelişimsel
  (Cevap )

  7. Aşağıdakilerden hangisi okul rehber öğretmeninin görevlerinden biri değildir?
  A) Okul rehberlik servisine başkanlık etmek
  B) Okul rehberlik programını hazırlamak
  C) Öğrencilere uygulanacak bireyi tanıma etkinliklerini yürütür.
  D) Okul içinde Rehberlik ve sip Danışma ile ilgili konularda araştırmalar yapar.
  E) Rehberlik programının uygulanmasında sınıf rehber öğretmenlerine rehberlik eder.
  (Cevap A)

  8. Aşağıdakilerden hangisi öğretmenin kendisini açmasına örnektir?
  A) Eğitsel gezilerde öğrenciler çok eğlenir.
  B) Bu gezi çok eğlenceli olmalı
  C) Siz bu gezi hakkında ne düşünüyorsunuz?
  D) Geziler sizi heyecanlandırıyor mu?
  E) Öğrenciyken yıl sonunda ben de sizin gibi hissederdim
  (Cevap E)

  9. Özgüveni düşük bir öğrenciye özgüvenini arttırmak için PDR hizmetlerinden hangisini daha önce yapmak gerekir?
  A) Bilgi verme
  B) sip danışma
  C) Konsültasyon
  D) Müşavirlik
  E) Oryantasyon
  (Cevap B)

  10. Öğrencisinin mesleki gelişimine yardım isteyen bir öğretmenin sahip olabileceği görüşlerden hangisi mesleki rehberlik anlayışına uygun değildir?
  A) Öğrenciyi her açıdan iyi bir şekilde tanımalı
  B) Öğrencinin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerini ön planda tutmalı
  C) Meslekler hakkında olumlu bir tutum yerleştirmeye çalışmalı
  D) Öğrencilerin meslekleri tanımasına yardımcı olmalı
  E) Öğrencileri toplumsal cinsiyet rollerine uygun mesleklere yönlendirmelidir
  (Cevap E)

  11. Aşağıdakilerden hangisi PDR’de kendini gerçekleştirmeyi amaçlamaya uygun bir seçenektir?
  A) Öğrenciye alacağı kararlarda yardımcı olmak
  B) Her birey doğuştan gizilgüçlerini gerçekleştirme eğilimine sahiptir
  C) Öğrencilerin topluma uyumlu bireyler olmalarını sağlamak
  D) Bireylerin verecekleri kararlara saygılı olmak
  E) Her alanda bireysel gelişimi desteklemek
  (Cevap B)

  12. Aşağıdakilerden hangisi rehberlik tanımındaki ortak öğelerden birisi değildir?
  A) Profesyonel bir süreçtir
  B) Bireye dönük bir hizmettir
  C) Amaç bireyin kendini gerçekleştirmesidir
  D) Bir yardım sürecidir
  E) Öğüt verme vardır
  (Cevap E)
  13. Aşağıdakilerden hangisi öğrenci kişilik hizmetlerinin amaçlarından birisi değildir?
  A) İhtiyacı olan öğrencilere sosyal yardımda bulunmak
  B) Öğrencilere sağlık hizmetleri sunmak
  C) sip danışmanlık hizmetlerinde bulunmak
  D) Bireylerin gizilgüçlerini geliştirmek
  E) Bireysel farklılıkları ortadan kaldırmak
  (Cevap E)


  14. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan öğrenciye yönelik rehberlik hizmeti değildir?
  A) Konsültasyon
  B) İzleme
  C) Sevk
  D) Yöneltme
  E) sip danışma
  (Cevap A)

  15. Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik anlayışının özelliği değildir?
  A) Bireyin her yönden kendini geliştirmesine yardım edilmelidir.
  B) Bireylerin gelişim görevlerini gerçekleştirmesine ilişkin yardımları içerir
  C) Kendini gerçekleştirme hizmetlerin temelindedir
  D) Bireylere gelişim sürecinde destek olunmalıdır
  E) Sadece problemi olan öğrenciye yönelik hizmet verme
  (Cevap E)

  16. Sosyometri tekniği uygulandıktan sonra oluşturulan sosyogram’dan aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz?
  A) Sınıf içindeki gruplaşmalar
  B) Sevilen ve sevilmeyen öğrenciler
  C) Sınıftaki lider özellikteki öğrenciler
  D) Gruptaki sevilmeyen öğrencilerin sevilmeme nedenleri nelerdir
  E) Sınıftaki izole edilmiş bireyler
  (Cevap D)

 3. #3

  Üyelik tarihi
  Jan 2009
  Bulunduğu yer
  CECELİ
  Mesajlar
  6
  Konular
  0
  Teşekkür
  0
  Aldığı Teşekkürler: 0
  Rep Puanı
  143

  Standart

  eline saglık gardaş belki faydalanan olur TEŞEKKÜRLER

Konu Bilgisi

Users Browsing this Thread

Şu anda 1 üyemiz bu konuya göz atıyor. (0 kayıtlı üye ve 1 misafir.)

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •