Devamlı Abdestli Olmak Ölüme Hazır Olmaktan Sayılır
Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur: "Din, temizlik üzerine bina edilmiştir." (Taberani) Bu temizliklerin başında abdest gelmektedir. Abdest alan kimsenin kalbi saygı dolu olmalı, Rabbini ziyaret ettiğini, O'nun huzurunda olduğunu bilerek ona göre hareket etmelidir.
Çünkü Allah-u Zücelal âzâların su ile yıkanmasını günahlardan arınmanın sembolü kılmıştır. Onun için abdesti adablarına riayet ederek almak, büyük mükafatları da beraberinde getirir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Abdest ne güzel sevaptır. Herhangi bir kimse, Allah-u Zülcelal'in rızasını kazanmak için namaz kılmak isteyip, abdest almaya teşebbüs ettiği zaman; ağzına su verince, dili ile yapmış olduğu bütün günahları bu su damlaları ile yere dökülür ve Allah-u Zülcelal tarafından af ve mağfiret olunur. Yüzünü yıkadığı zaman, gözleri ile yapmış olduğu bütün günahları, bu su damlaları ile yere dökülür, af ve mağfiret olunur. Ellerini yıkadığı zaman, elleri ile yapmış olduğu günahları parmak uçlarından dökülür. Ayaklarını yıkadığı zaman, ayakları ile yapmış olduğu günahları bu su damlaları ile dökülür, af ve mağfiret olunur." (Ebu Davud, İbn Mace)
Bu hadis şuurlu olarak düşünen insanlar için büyük bir işarettir.
Bilinen dini ahkâmların dışında maneviyat ehlinin abdest üzerinde dikkat ettikleri bir takım edepler vardır. Onların abdestte önem verdikleri edepler şunlardır:
1-) Abdest âzâlarını kalb huzuru ile yıkamak: Salihlerden birisi şöyle demiştir:
"Kalb, abdest alırken uyanık, huzur içinde olursa, namazda da huzur içinde olur. Abdestte bir hata olunca, namazda vesvese gelir."
2-) Devamlı abdestli bulunmak: Abdest, mü'minin manevi silahıdır. Âzâlar, dini bir alamet olan abdestin himayesinde oldukları zaman, şeytanın onlara etki edip günah işletmesi az olur.
Enes bin Malik radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir: "Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında bana: "Yavrum! Devamlı abdestli bulunmaya gücün yeterse yap. Çünkü abdestli iken ölen kimseye şehitlik sevabı verilir." buyurdu. (Heysemi)
Bu sebepten dolayı, akıllı kimseye düşen görev daima ölüme hazır olmasıdır. Devamlı abdestli bulunmak, ölüme hazır olmak sayılır.
El-Husri şöyle demiştir: "Gece uyandığım zaman, uykuya abdestsiz dönmemek için kalkar abdest tazeler uykuya öyle dalarım." Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan rivayet edilen hadis-i şerifte, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Bilal radıyallahu anh'a hitaben şöyle buyurmuştur: "Ya Bilal! İslamda en çok sevap umarak yaptığın amelin nedir? Ben cennette senin ayak seslerini duydum." Hz. Bilal radıyallahu anh da şöyle cevap vermiştir: "Gece veya gündüz her abdest alışımda, Allah için iki rekat namaz kılarım. Bundan başka da fazlaca sevap umduğum bir amelim yok." (İbn Huzeyme)
3-) Suyu israf etmeden, fıkhi ölçülerde kullanmak: Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur : "Abdestte musallat olan "Velhan" isimli bir şeytan vardır. Onun kullandığınız su da size vereceği vesveseden sakının." (İbn Mace)
Ebu Abdullah Rüzbari şöyle demiştir: "Şüphesiz şeytan insanların bütün amellerinden bir şey koparmaya çalışır. Onun için onların kendilerine emredilen şeyleri eksik veya fazla yapmalarının bir önemi yoktur. Hangisini yapsalar şeytan sevinir."
4-) Bâtınî temizliğe önem vermek: Maneviyat ehlinin en fazla üzerine durdukları; maneviyatlarını çirkin sıfatlardan ve sevimsiz ahlaklardan temizlemektir. İlmin müsaade ettiği zahiri temizliklerde titizliklerinin yanında, bu temizliklerle maneviyatlarını temizlemeye özen gösterirler. Manevi birere pislik olan kibir, ucub, dünya muhabbeti gibi hastalıkları temizlerler. Her insan bunları yaparken hem zahirini hem de maneviyatını temizleyip Allah-u Zülcelal’in huzuruna temiz bir şekilde gireyim diye düşünmelidir. Ashab-ı kiramların zahiri temizlik hususundaki her işleri o günün şartlarına uygun olarak kolaylık üzerine idi. Bunun yanında manevi temizliğe çok önem verirlerdi. Bu zahiri temizliği vesile kılarak maneviyatlarını temizlemek için büyük gayret gösterirlerdi.
Netice olarak yazılmış olunanları duyup öğrendikten sonra, abdestini huzurlu olarak almayan kimse; Allah-u Zülcelal'in rızasını, ecir ve sevaplarını önemsememiş olur. Onun için elimizden geldiği kadarı ile abdestimizi huzurlu olarak almaya gayret etmemiz lazımdır.
İnsan abdest alırken sanki Allah-u Zülcelal'in huzurunda bulunduğunu, O'nun ibadetini yapmak için abdest aldığını, âzâlarını huzurlu bir şekilde yıkadığını ve o suyun bereketi ile Allah-u Zülcelal'in o âzâları ile işlemiş olduğu günahları affettiğini mülahaza etmelidir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse, abdest alırken Allah'ı zikrederse (Allah ile huzurlu olursa), bütün âzâlarının işlediği günahlardan temizlenmiş olur. Eğer Allah-u Zülcelal'i zikretmezse (Allah ile huzurlu olmazsa) su değen yerlerden başkası temizlenmez." (Darekutni)
Kişi, huzurlu olarak besmele ile abdeste başlamalıdır. Abdest sonunda da şu duayı okumak abdestin edeblerindendir:
"Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü enlâ ilahe illallahu vahdehu lâ şerike leh. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Rasulüh. Allahümmec-alni minettevvabine vec’alni min el mütedahhirine vec’alni min ibâdike-s sâlihine sübhaneke-llahümme vebihamdike ve estağfirüke ve etübu ileyke."
"Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun bir (tek) olduğuna, ortağı bulunmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in O'nun kulu ve resulü olduğuna şehadet ederim. Ey Allah'ım! Beni çok tevbe edenlerden ve (günahlarından) temizlenen-lerden eyle! Ve beni salih kullarından eyle! Seni (her türlü noksanlıktan) tenzih ederim ve sana hamd ederim. Affına sığınır ve sana tevbe ederim."
Ayrıca abdestten sonra Kadir suresi de okunmalıdır. Nitekim Deylemi'den rivayet edildiği üzere Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "İnsan abdestini bitirince Kadir suresini bir defa okursa, sadıklardan olur. İki defa okursa, şehitler divanına yazılır. Üç defa okursa, peygamberlerle haşrolunur." (Deylemi