Doğanın Bilinçsizce Kullanımı

Günümüzde bilinçsiz ve yasak avlanma yapmak önemli ekolojik sorunları ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle birçok hayvanın nesli tükenmiştir. Örneğin, balina, timsah ve balık gibi türlerin aşırı ve bilinçsiz avlanmaları sonucu popülâsyonları azalmış, nesillerini devam ettirmeleri tehlike altına girmiştir. Bu şekilde bilinçsiz toplamalar dünyada ve ülkemizde doğal ortam için büyük tehdit oluşturmaktadır. Yine kelebek ve diğer bazı böcek türlerinin faunadan toplanıp ticaretinin yapılması bu türlerin neslinin tükenmesine yol açmaktadır. Canlı türlerindeki hızlı tükenişin doğurabileceği sonuçların, nükleer bir savaşın etkilerine yakın olabileceğine dikkati çeken bilim çevrelerinin tahminlerine göre, 20-30 yıl içinde dünyadaki canlı türlerinin 1/5′inin tükenme tehlikesi altında bulunuyor.

Tarımda kullanılan kimi maddeler bazı canlılar için ölümcül nitelik taşımakta, bu canlıların sonunu getirmektedir. Sadece tarımda değil günlük hayatta kullandığımız birçok madde doğal yaşamı tehdit etmektedir. Ormanlar milyonlarca çeşit canlı türünün yuvasıdır. Ormanların zarar görmesi tüm bu canlıların yaşamını, geleceğini ve soyunun devamını etkiler. Her yıl hektarlarca orman bilinçsiz kullanımdan dolayı yok olmaktadır. Bu da ormanlarla beraber birçok canlının da yok olmasını beraberinde sağlamaktadır.


http://www.tikotesi.com/doganin-bilincsizce-kullanimi/