1.Suzinak Saz Semaisi
2. Nihavend Saz Semaisi
3. Hicaz Ud Taksimi
Ud: Erhan Bayladı
4. Hicaz Saz Eseri
5. Kürdili Hicazkar Keman Taksimi
Keman: Aydın Varol
6. Kürdili Hicazkar Saz Semaisi
7. Hicazkar Kanun Taksimi
Kanun: Ahmet Meter
8. Hicazkar Saz Semaisi
9. Hüzzam Ney Taksimi
Ney: Volkan Yılmaz
10. Hüzzam Saz Semaisi
11. Hisar Buselik Saz Eseri