İLÇENİN NÜFUS YAPISIPazarcık, 1877 yılından itibaren bir yerleşme merkezi olmasına ve 1921 yılında belediye teşkilatı kurulmasına rağmen, 1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımından önceki nüfusu hakkında bilgi sahibi değiliz.

1927 yılında yapılan ilk nüfus sayımında 1146’sı şehir; 27418’i de köy nüfusu olmak üzere toplam nüfus 28564’tür. İlçe merkezinde nüfus 1950 yılında, 1927 yılındaki nüfusun yaklaşık iki katına çıkarak 2094 olurken, 1955 yılındaki nüfus sayımında ilk nüfusun yaklaşık 4 katına çıkmıştır. Bunda tüm Türkiye’de olduğu gibi tarımda makineleşmeyle birlikte köyden kente göçün artması etkili olmuştur. 1960 yılında yapılan sayımda, şehir nüfusu ilk nüfusun yaklaşık 5 katı kadar artarak 5812 olur ken, toplam nüfus ancak iki katından biraz fazla bir artış göstererek 61484 olmuştur.

1970 yılında 9682 olan şehir nüfusu, 1970 yılından sonra yine hızlı bir şekilde artış göstererek beş yıllık sürede 15943 olmuştur. Yine bu dönemde de köyden kente göçler şehir nüfusunun artmasında etkili olmuştur.

1980 yılına gelindiğinde ilçenin nüfusu önceki sayımlara göre biraz daha yavaş bir artış göstererek ancak 20015 olurken, 1975 yılında 74820 olan köy nüfusu da bu sayımda gerileyerek 69742’ye düşmüştür.

Özellikle nüfusun duraklamaya girdiği dönem 1980 sonrasıdır. Bunda ilçede iş imkanlarının sınırlı olması nedeniyle yabancı ülkelere işçi olarak gidenlerle, diğer il merkezlerine göçlerin olması etkili olmuştur. Bunun sonucunda 1980 yılında 20015 olan şehir nüfusu, 1990 yılında 25154; 69742 olan köy nüfusu 56490’a, yine 1980’de 89757 olan toplam nüfus da 81644’e düşmüştür.

1997 yılında yapılan nüfus sayımında ise ilçenin nüfusu 29780’i şehir; 50678’i köy nüfusu olmak üzere toplam 80458’ tir.

2000 yılında yapılan son nüfus sayımında ise ilçenin nüfusu, 24374’ü şehir; 48254’ü köy nüfusu olmak üzere toplam 72628’dir.

Nüfus artış hızı –11.70’dir. Bir önceki sayıma göre nüfus azalmıştır. Bu durumun temel nedeni ise göçler ve Avrupa ülkelerine yönelik gelişen işçi hareketidir.

Genel olarak nüfus artışına baktığımız zaman 1927 yılından bu yana ilçe merkezinin nüfusu 21 kat artarken, köy nüfusu ancak yaklaşık iki kat (1.7) artmıştır. Bugün kasabaları da şehir kabul edersek, nüfusun %58’i şehirde; %42’si de köylerde yaşamaktadır.

İlçede nüfus yoğunluğu bakımından km2’ye 42 kişi düşmektedir.


Nüfusun Yaş Gruplarına ve Cinsiyete Göre DağılımıYaş grupları dağılışına göre ilçe merkezindeki nüfus yoğunluğuna bakacak olursak; 15-40 arası yaş grubunun en yüksek pay ile toplam nüfusa oranının % 43 olduğu görülür.

Bu duruma göre ilçede, genç nüfusun yoğunluk kazandığı görülür. Yaş gruplarına dağılımda ikinci sırayı, toplam nüfusun %33’ünü oluşturan 0-14 yaş grubu alır. 41-64 yaş grubundakilerin toplam nüfusa oranı %18’dir. 65 yaş ve üzerindekilerin ise nüfusa oranı % 0,46’dır.