EKONOMİK DURUM

İlçe ekonomisi tarıma dayanmaktadır. Çalışan nüfusun büyük bölümü tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Hizmet sektörü ikinci sırada yer almaktadır. Tarım amaçlı kullanılan arazilerden başta tarla, arkasından Antep fıstığı bahçeleri gelmektedir. 1971 yılında hizmete giren Kartalkaya Barajı, ilçenin 442.826 dekar sulanabilir arazisinden Narlı Ovası’ndaki 170.000 dekarlık alanın sulanmasını sağlamaktadır.

Nüfusun sektörel ve mesleki dağılımı aşağıda verilmiştir:

2002 yılı itibariyle ekim alanları ve üretim miktarları tabloda sunulmaktadır:

Arazilerin kullanım alanlarına dağılımı ile tarımda kullanılan arazilerin işletme büyüklükleri grafikte gösterilmiştir:

Son yıllarda tarıma dayalı sanayide kaydedilen gelişmeler, istihdam yaratma, iç barış ve huzurun tesisi hususunda olumlu katkılar sağlamıştır. Gıda, kimya ve tekstil alanında değişik kapasitedeki özel sektöre ait 28 fabrika, 850 kişiye iş imkanı yaratmıştır. İlçede 10 çırçır, 4 un, 2 yem, 4 iplik, 1 sentetik çuval, 1 tekstil boya, 2 tekstil (örgü kumaş), 1 ambalaj, 1 konfeksiyon, 1 yağ ve 1 makarna fabrikası faaliyettedir.

İlçe merkezinde, kasaba ve köylerde irili ufaklı çok sayıda ticari işletmeler mevcuttur. Bunlar ağırlıklı olarak bakkal, kasap, berber, kuyumcu, kahvehane, petrol istasyonu, oto tamircisi, marangoz, demirci gibi küçük ölçekli işletme ve atölyelerden oluşmaktadır.

Daha çok aile işletmesi düzeyinde kalan hayvancılık; koyun, keçi ve süt sığırcılığı alanında yoğunlaşmıştır. Bazı köyler mera hayvancılığı yapmaktadır.
İlçenin genel ekonomik durumu Türkiye standartlarındadır. 2001 yılı vergi tahsilatı %78 gerçekleşme ile 3.956.486.020.000TL, 2001 yılı tahsilatı ise 3.071.408.560.000TL olarak ortaya çıkmıştır. Vergi mükelleflerinin %58’i (1.117) basit usulde, %42’si (816) de gerçek usulde vergilendirilmektedir. Kurumlar vergisi mükellefi toplamı 116 olup, bunun 13’ü anonim şirket, 82’si Limited şirket ve 21’i kooperatiftir.

İlçe merkezinde T.C. Ziraat Bankası, Halk Bankası ve T. İş Bankasının şubeleri faaliyet göstermektedir. Bir de noter görev yapmaktadır.