Tarım ve hayvancılıkTarım :


4.278 Km2 yüzölçümüne sahip İlçemizin 12.837. Hektar tarım arazisi mevcuttur. Bunun 9.947. hektarı kıraç, 2.890. hektarı ise sulu tarım arazisidir. Kıraç arazinin 1.438. hektarlık kısmında buğday ve arpa üretimi, 137 hektarlık kısmında ise bağcılık yapılmaktadır. Sulu tarım yapılan arazinin; 152 hektarı meyve bahçesi, 63 hektarı sebze ekim alanı, 194 hektarı fasulye ve mısır üretimi alanı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca 13.100. hektar orman ve koruluk, 560 hektar kullanılmayan alan ve 2.475. hektar tarım dışı arazi mevcuttur. 2003 yılında Doğrudan Gelir Desteğinden faydalanan çiftçi sayısı 1.214 kişi olup, 40.010 Dönüm arazi beyanı karşılığında –640.162.704.000.-TL. gelir sağlanmıştır.
Hayvancılık : İlçemizde hayvan varlığı olarak; 75 başı kültür ırkı, 1.650. başı melez ve 4.753 başı yerli ırktan oluşan toplam 2.200. baş sığır, 8.000. baş koyun ve 14.000. baş kıl keçisinden ibaret olmak üzere toplam 22.000 küçükbaş hayvan, 14.450. adet kümes hayvanı ve 1.530 adet arılı kovan mevcuttur. Arı kovanlarının 30 adeti kara kovandır.


Kaynak : www.nurhak.gov.tr