Sosyal yapı

Sosyal yaşantı : İlçede genel gelir seviyesinin düşük olması sosyal hayatı olumsuz yönde etkilemekle beraber son yıllarda yurtdışında çalışan işçilerimizin katkılarıyla gelir düzeyinde nispi de olsa iyileşme görülmeye başlanmıştır. Örf ve adetlere bağlılık devam etmektedir. İlçede dinlenme parkları, spor sahaları, çocuk oyun alanları ile sinema ve tiyatro gibi yerler bulunmamaktadır. İlçe genelinde faaliyet gösteren 9 adet dernek bir adet vakıf şubesi mevcut olup, bunlardan Okul Koruma Dernekleri geceler tertip ederek sosyal yaşantıya katkı sağlamaya çalışmaktadırlar. İlçe merkezi ve köylerde yetişkin erkek nüfus boş vakitlerini daha çok kıraathanelerde geçirirken, bayanlar ise el işleri ile meşgul olmaktadırlar.
2. Konut : İlçe merkezinde bulunan 2155 konuttan % 60’ı, belde ve köylerde bulunan konutların ise % 80’ı taş binadır. Konutların belde ve köylerde % 26’sı, ilçe merkezinde ise %15’i saç çatılıdır. İlçe merkezinde Nurhak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce 2002 yılı içerisinde 11 adet inşaat ruhsatı verilmiştir.

3. Elektrik : İlçe merkezi ve bağlı yerleşim birimlerinin tamamında elektrik mevcuttur. İlçeye elektrik Afşin-Elbistan Termik Santrali çıkış fiderinden verilmekte olup, kış aylarında fırtınalı ve yağışlı havalarda sık sık şebeke arızalarına rastlanılmaktadır. Enerji nakil hatlarından kaynaklanan bu arızaların giderilmesi, iklim şartları ve ulaşım güçlüğü nedeniyle uzun zaman almaktadır.

4. Su : İlçe merkezinde cazibeli sistemle çalışan içme suyu şebekesi mevcut olup; ihtiyacı karşılayacak durumdadır. Barış ve Kullartatlar beldelerinde İller Bankasınca projelendirilip ihale edilen içme suyu ishale hattı inşaatları devam etmekte olup, halen her iki beldenin sakinleri de içme suyunu sokak çeşmelerinden temin etmektedir. Yeşilkent Beldesinde içme suyu şebekesi var olmakla birlikte yetersiz durumdadır. Ağcaşar köyümüzde kısmi içme suyu şebekesi mevcut olup sağlanan su miktarı yağış ve mevsim şartlarına bağlı olarak azalma gösterdiğinden ihtiyacı karşılamaktan uzaktır.

5. Gölet ve derelerden faydalanma : İlçe merkezinde sulama suyu ihtiyacı Değirmenderesi, Yeşilkent, Kullartatlar Beldelerinde Tatlar Deresinden ve muhtelif pınarlardan karşılanmaktadır. Barış Beldesi Eskiköy Mevkiinde 1975 yılında Köy Hizmetleri tarafından yapılan 450 m3 hacmindeki gölet ise su kaynağının yetersizliği nedeniyle kullanılamaz durumdadır. Tatlar Deresi üzerine kurulan 450 lt/sn kapasiteli Yeşilkent-Kullartatlar Sulama Projesi ise hayata geçirilememiştir.

6. Kanalizasyon : İlçe merkezi ve bağlı yerleşim birimlerinin hiçbirisinde kanalizasyon şebekesi yoktur. Projelendirme çalışmaları devam etmektedir.

7. Sağlık : İlçemizde 1966 yılında Köy Sağlık Ocağı olarak kurulmuş 1 adet Sağlık Ocağı bulunmaktadır. Sağlık Ocağı Binası eski ve yetersiz olduğundan 2002 yılında bakım ve onarımı yapılmıştır. Aynı dönemde sağlık hizmetlerinin daha iyi şartlarda sunulabilmesi amacıyla ek bir bina yapılarak halkımızın hizmetine açılmıştır. İlçede sağlık hizmetlerinde kullanılan 1 adet 1991 model Land Rower marka , 1 adet 1998 model fiyat marka olmak üzere iki ambulans bulunmaktadır. İhtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve malzemelerin karşılanması gerekmektedir. İlçe Merkez Sağlık Ocağında mevcut; 3 Doktor, 2 Hemşire, 4 Ebe, 1 Memur, 1 Sıtma Savaş İşçisi, 1 Şoför ve 2 Hizmetliden oluşan personele ilaveten birer adet Laborant ve Çevre Sağlığı Teknisyenine, 2 adet Sağlık Memuruna ihtiyaç vardır.Ayrıca kadrosu ilçemizde bulunan doktorlardan 2 tanesi askerlik hizmeti nedeniyle diğer 2 tanesi de Valilik Makamının olurları üzerine geçici görevle diğer ilçelerde bulunmaktadırlar.

Beldelerimizden Yeşilkent’de 1 adet Sağlık Ocağı bulunmakta olup; Sözleşmeli 1 Sağlık memuru, 1 Hemşire , 1 Ebe bulunmaktadır. Kullartatlar beldesinde ise 1 adet Sağlık Evi mevcut olup; personel bulunmamaktadır.

8. PTT Hizmetleri : İlçemizde genel olarak PTT hizmetleri sağlıklı bir şekilde sunulmaktadır. İlçe merkezinde 2500 abone kapasiteli santral mevcut olup, 2279 adedi dolu bulunmaktadır. Müracaat halinde hat tesisi anında yapılabilmekte olup, önümüzdeki yıllarda ek santral kurulmasına ihtiyaç vardır. Merkez İlçemizde 1500 kapasiteli santralin ‘den 1400 Kartlı Abone den 1323 dolu, 77 ‘ si boş ,Bağlı beldelerimizden Barış’ta 256 kapasiteli 236 dolu 20 boş, Zillihan Mahellesinde 256 kapasiteli santralin kartlı abone sayısı 216 olup, 210 dolu 6 boş, Yeşilkent Beldesine 256 kapasiteli santralin kartlı abone sayısı 221 olup, 200 dolu 21 boş, Kullartatlar Beldesinde 256 kapasiteli santralin kartlı abone sayısı 216 olup, 216 dolu 40 adedi boş olup, müracat halinde anında hat tesis edilmektedir. Ayrıca İlçe merkezinde Türkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ve Telsim İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından tesis edilen GSM iletim istasyonları faaliyete geçmiştir.

9. İş ve çalışma hayatı : İlçede sanayi kuruluşu yoktur. Halk geçimini hayvancılık, çiftçilik, başka il ve ilçelerde mevsimlik tarım işçiliği yaparak temin etmektedir. Kış aylarında Hatay, Erzin gibi Güney Anadolu il ve ilçelerine narenciye işçiliği yapmak üzere giden vatandaşlarımız, yaz aylarında da genellikle Elbistan ilçemizdeki tarımsal sahalarda gündelik işçi olarak çalışmaktadırlar. Çalışabilir nüfusun diğer bir kısmı ise yurt dışında işçi olarak çalışabilmek maksadıyla zaman zaman yasa dışı yolları da kullanmak suretiyle yurtdışına gitmektedirler.

10. Sosyal Yardım : 1991 yılında kurulmuş bulunan Nurhak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından, 2001 yılında ilçemizde bulunan fakir ve yardıma muhtaç vatandaşlarımızdan 3.148’ine, yakacak, gıda, ilaç, eğitim-öğretim konularında olmak üzere toplam 25.048.940.000. TL’lık ayni yardım yapmıştır. Aynı dönemde yapılan ve sağlık, sosyal yardım, barınma, eğitim-öğretim alt başlıklarında değerlendirilen nakdi yardımların tutarı ise 41.042.392.200 TL. olup, bu yardımlardan 926 vatandaşımız yararlanmış bulunmaktadır. 2002 yılına gelindiğinde SYDV tarafından 2.958 vatandaşımıza 66.921.506.000 TL. tutarında ayni, 822 vatandaşımıza 43.838.405.000 TL. tutarında nakdi yardım yapıldığını görmekteyiz. 2003 yılında 309 kişiye nakdi, 108 aileye ayni olmak üzere yiyecek yardımı, 706 aileye 326.530 kg (Kömür) yakacak yardımı, 755 kişiye 19.036.250.000.TL. tutarında nakdi ve 1.179 öğrenciye ayni olarak bedeli 3.380..750.000.Tl. tutarında önlük, kırtasiye,yurt,ulaşım ve burs olmak üzere eğitim yardımı, 644 öğrenciye 25.319.800.000.TL. tutarında ayni, 609 öğrenciye 20.566.906.000.TL.- sı tutarında nakdi olarak taşımalı eğitim yemek bedeli, 50 kişiye 915.000.000.TL:- tutarında özürlülere ayni yardım, 16 aileye 32.883.450.000.TL. tutarında 8’er adet kuzulu koyun, 4 adet koç olarak ayni yardım, 210 aileye 30.519.350.000.TL.- tutarında geçimini temin edici nakdi sosyal yardım, olmak üzere Toplam 1.883 kişiye 79.562.506.000.TL.- tutarında nakdi, 2.703. kişiye 62.499.000.000.TL.- tutarında ayni yardım yapılmıştır. Vakfımız halen çalışmalarına diğer kamu kurum ve kuruluşlarının destekleriyle, kendisine yapılan başvuruları en objektif biçimde değerlendirerek, yapılan yardımların amaca en uygun kişilere ulaşmasını sağlamak ilkesi ışığında devam etmektedir.