Andırın Milli Eğitim Müdürlüğü


KURULUŞU:
Andırın Milli Eğitim Müdürlüğü Daha önce Maarif Müdürlüğü,İlköğretim Müdürlüğü,Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğü iken Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ayrılması ile de 1985 Yılında Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kalmıştır.


GÖREVLERİMİZ:

Müdürlüğümüz Okul ve diğer Kurumlar ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında koordineyi sağlayarak düzenli bir çalışmayı sağlamak. Okul ve Kurumları zaman zaman denetlemek, gerektiğinde rehberlik ederek düzenli ve verimli bir çalışmayı sağlamak Öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırıcı çalışmalar yaparak Eğitim ve Kültür seviyelerini yükseltmektir.ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI:

İlçemizde Özel öğretim kurumu olarak 1 Özel Motorlu Taşıt sürücü kursu ile 1 Özel Dersane ve bu dersaneye bağlı olarak Yeşilova beldesinde 1 şube bulunmaktadır bu iki kurumumuzda toplam 17 personel görev yapmaktadır.YURT VE PANSİYON DURUMU:

İlçemizde Andırın Çok Proğramlı lisesinde 40 yatak kapasiteli,75.Yıl Pansiyonlu İlköğretim okulun dada 1 pansiyon binası bulunmakta olup her iki pansiyon dada 320 öğrenci yatılı olarak kalmaktadır.Bunun 280’i İlköğretimde 40’ı Lisededir.BİNA VE LOJMAN DURUMU:

İlçemiz Genelinde 55 B.S.İlköğretim okulu 24 Müstakil İlköğretim okulu 5 lise 1 Halk Eğitim Müdürlüğü 1 Sürücü Kursu 1 Dersane bulunmaktadır. Bunlarda toplam 351 Derslik 80 Lojman bulunmakta olup bu okullarımızda 437 Öğretmen 57 Personel görev yapmaktadır.YETİŞTİRME KURSLARI:

Andırın Anadolu Lisesinde:Matematik,Türkçe,Kimya ve Biyoloji Derslerinden Üniversiteye hazırlık kursu açılarak toplam:40 Öğrenciye ,Andırın Çok Proğramlı Lisesinde Türkçe Matematik Derslerinden 66 Öğrenciye,Tokmaklı Lisesinde Matematik Dersinden 15 Öğrenciye ve Andırın Cumhuriyet İlköğretim okulunda ise Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler ve Fen Bilgisi Derslerinde toplam 20 Öğrenciye yetiştirme kursu verilmiştirÖĞRENCİ SAĞLIK İŞLERİ:

İlçe genelinde İlköğretim ve Ortaöğretim okullarında öğrenim gören 3757 öğrencimiz göz,diş ve sağlık taramalarından geçirilerek hastalığı bulunan öğrencilerin velilerine duyuru yapılarak doktora götürmeleri yönünde gerekli duyurular yapılmıştır.ARAÇ VE GEREÇ DURUMU:

Müdürlüğümüz hizmetinde 2 Adet Hizmet aracı, 6 Bilgisayar, 1 Fotokopi Makinası, 1 Faks, 3 adet telefon 1 Optik Okuyucu evrak dolapları ve çalışma masaları ile koltuklar bulunmaktadır.SOSYAL VE KÜLTÜREL FAALİYETLER:

İlçemizde bulunan tüm okullarda öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla Üniversiteye ve diğer sınavlara hazırlanmaları ve tecrübe kazanmaları için Öğrencilere deneme sınavları yapılarak bilgi ve becerilerini artırmaları sağlanarak yine öğrenciler arasında bilgi ve kültür yarışmaları düzenlenerek öğrencilerin kültür seviyelerini artırılmış olup Bunların dışında sportif faaliyetlerden Voleybol,güreş yarışmaları düzenlenerek öğrencilerin sporun faydaları anlatılmış olup bilgi ve kültür yarışmaları ile sportif yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ve okullarına ödüller verilerek teşvik olmaları sağlanmıştır.KÜLTÜR:

İlçemiz genelinde Milli Kültür zenginliklerimizin araştırılması geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması öğrencilerimize okullarda seminerler verilerek bilinçlendirilmesi sağlanmış olup çeşitli dallarda sınavlar yapılmış Bilgi ve Kültür yarışmaları yapılmış Ayrıca spor yarışmaları ile trafik ve diğer konularda bilgilendirilmişlerdir.YAYGIN EĞİTİM(HALK EĞİTİM):

Müdürlüğümüze bağlı olarak bir Halk Eğitim merkezi Müdürlüğü bulunmakta olup bu Kurumumuz aracılığı ile çeşitli Sosyal ve Kültürel olmak üzere 73 kurs açılarak 61 usta öğretici çalıştırılmış olup 1465 kursiyere kurs verilmiştir.