ÇAĞLAYANCERİT'İN EKONOMİK VE SOSYAL DURUMUEKONOMİK DURUMİlçemiz ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık üzerine dayalıdır. Bunun yanında meyvecilik, arıcılık, ticaret ve taşımacılık da diğer geçim kaynaklarıdır.A) TARIM:İlçemiz işlenebilir toplam arazi varlığı 167.985 dekar olup,bu arazinin 84.375 dekarı sulanabilir, 83.610 dekarı da kuru arazidir. Bu arazinin büyük kısmı çok parçalı ve yer şekiller de uygunsuz olduğu nedeniyle makineli tarım da yapılamadığından ekonomik yönden büyük işletmeler bulunmamaktadır.

Daha çok aile işletmeciliği yaygındır. Bunun yanında özellikle Aksu Çayı çevresinde endüstriyel bitki olan şekerpancarı yetiştiriciliği yaygındır. Kuru arazilerde ana ürün buğdaydır. Sulanabilir arazilerde ise meyvecilik (ceviz, elma) ve şekerpancarı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Düzbağ beldesinde yoğun olarak elma yetiştiriciliği, ilçe merkezi ve Boylu Köyü arazilerinde ise ceviz yetiştiriciliği yaygındır. Son yıllarda önem kazanan fenni aşılama çalışmaları ile ceviz, ilçe ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır.

İlçemizde inşaatı devam eden Merk Göleti ve yapımına yeni başlanacak Zorkun Göleti çalışmaları meyve yetiştiriciliği açısından önem taşımaktadır. Sulama kaynağı olarak yararlanılan Düzbağ Göleti de Düzbağ’ daki meyvecilik bakımından önem taşımaktadır.B) HAYVANCILIK :

İlçemiz hayvan varlığı istenilen seviyede değildir. Halkın ekonomik durumu, arazi şartları, pazarlama sorunu ve girdilerdeki yüksek maliyet gibi faktörler hayvancılığın gelişmesini engellemektedir.

İlçemizde aile tipi hayvancılık yaygındır. İlçede yaklaşık olarak 21.175 baş koyun, 9965 baş keçi, 2.171 baş sığır, 1997 baş tek tırnaklı, 8000 adet kanatlı hayvan bulunmaktadır. Beslenen koyunlar ivesi ve Akkaraman, keçiler Kıl keçisi, sığırların % 90’i kültür ve melez, % 10’ u yerli ırklardan oluşmaktadır.C)ARICILIK :

İlçemiz yaylaları çiçek florası bakımından arıcılık yapmaya elverişlidir. Bu nedenle son yıllarda arıcılıkta artış görülmüştür. İlçemizde yaklaşık olarak 3800 adet fenni,60 adet yerli kovan mevcuttur. Fenni kovanın yıllık bal verimi 15-20 Kg civarındadır.D)BANKALAR :İlçemizde tek banka olarak T.C. Ziraat Bankası olarak faaliyet göstermektedir. Söz konusu bu bankadan İlçemizde bulunan memur,işçi GKK ve 2022 sayılı yasaya göre maaş alan yaşlılar ve emekli sandığı ile diğer sosyal kuruluşlardan emekli olanların maaşları ödenmektedir. Bu ödemelere ait toplam kişi sayısı 1989’ dur.

İlçemizde 15 adet limitet şirket ve taşımacılık kooperatifi,83 adet gerçek gelir mükellefi ve 295 adet basit usul gelir vergisi mükellefi bulunmaktadır.

İlçede genelde tüketim malları ticareti ağırlıktadır. 2004 yılı sonu itibariyle ilçedeki toplam vergi tahakkuk miktarı 789.451.000.000 Tl, toplam tahsilat 731.411.950.000 TL.’ dir.

SOSYAL YAPIİlçe halk haneleri genelde kalabalık bir nüfus yapısına sahiptir.

Bu nedenle ve geçim kaynaklarının yetersizliği sonucu mevsimlik göç yaygındır. İlçe halkının büyük kısmı Mayıs-Aralık ayları arasında Adana, Diyarbakır,Gaziantep ve Kahramanmaraş’ta tarım işçisi olarak çalışmaktadır. Kıbrıs ve yurtdışına işçi olarak çalışmaya gidenlerin sayısı da artmaktadır.

İlçe halkı gelenekleri ve yaşam tarzıyla Türk aile yapısı ve geleneklerini yansıtmaktadır. Çağlayancerit’ in ilçe statüsü kazanmasıyla birlikte çağdaş yaşam tarzı ve dünya görüşü yaygınlaşmaktadır. Halk yeniliğe açıktır. Ailelerin büyük çoğunluğunda Televizyon ve Radyo mevcuttur. Gazete ve yayınları okuma oranı ise henüz istenilen seviyede değildir. İlçe merkezi ve beldelerde betonarme yapılaşma yoğunlukta olmakta birlikte özellikle köylerde ker*** ve taştan yapılan toprak damlı evler kullanılmaktadır.